031 391 357 ali 041 322 330 svetovanje in psihoterapija info@vzgon.si

Psihološko svetovanje

je namenjeno ljudem, ki se soočajo s trenutnimi ali dlje časa trajajočimi življenjskimi težavami: ločitve, vzgojni problemi, osebnostne krize, težave v delovnem okolju, učne težave in drugo. V okviru psihološkega svetovanja pomagamo ljudem s pomočjo čustvene podpore in uporabe psiholoških tehnik in metod priti do željene spremembe.

Proces je usmerjen k reševanju težave, sprejemanju situacij in stanj na katere posameznik nima vpliva ter spreminjanju tistih delov sebe in situacij, ki vodijo posameznika do tega, da postane takšen človek, kakršen želi biti in počne stvari, ki ga izpolnjujejo.

Psihoterapija

je proces v katerem skozi terapevtski odnos spoznavamo lastno duševnost, vzroke za naša čustvovanja, razmišljanja in dejanja. Pomembno je, da se posameznik v tem odnosu počuti dovolj varno in sproščeno, za kar poskrbi psihoterapevt s svojim ne obsojajočim, sočutnim in spoštljivim odnosom. Na drugi strani pa mora poskrbeti za pravo mero frustracije, razmišljanja, izziva in postavljanja mej. Klient se skozi njun odnos uči in utrjuje nove funkcionalne vzorce čustvovanja, mišljenja in vedenja.