031 391 357 ali 041 322 330 svetovanje in psihoterapija info@vzgon.si

Veronika Šuštar

info@vzgon.si

verona6@gmail.com

031 391 357

Izobrazba in usposabljanja
 • Prof. filozofije in sociologije, Filozofska fakulteta (2009)
 • Izpopolnjevanje iz zakonske in družinske terapije, Teološka fakulteta (2011)
 • Certifikat iz Transakcijske Analize  (Certificate Transactional Analyst – Counsellor; International Transactional Analysis Academy)
 • Izobraževanje po metodi TEAM TEACH, Ljubljana (2017)
 • Usposabljanje iz terapije sprejemanja in predanosti – ACT for Beginners (Psychwire, 2020)
 • Nadaljevalno usposabljanje iz Terapije sprejemanja in predanosti  – ACT for Depression & Anxiety Disorders (Psychwire, 2021) 
 • V usposabljanju za supervizorja na področju psihoterapije in socialnega varstva (Fakulteta Sigmunda Freuda Ljubljana, od 2023 – )
Strokovni izpit
 • Socialno varstvo (2010)
 • Vzgoja in izobraževanje (2020)
Delovne izkušnje v okviru društva Vzgon
 • Psihološko svetovanje in psihoterapija posameznikom, parom in družinam (2012-)
 • Vzgojno svetovanje (2012-)
 • Vodenje podporne skupine za starše (2018-)
 • Priprava in izvedba delavnic za osebe z motnjo v duševnem razvoju Usmerjeni pogovori o odnosih (2014-)
 • Priprava in izvedba preventivnih delavnic za OŠ in SŠ na temo čustev (2019-)
 • Priprava in izvedba strokovnga seminarja na temo vedenjskih težav otrok in mladostnikov v Vzgojnem zavodu Planina (2020)
 • Priprava in izvedba Izkustveno – edukativnih delavnic za starše in rejnike vedenjsko in čustveno težavnih otrok in mladostnikov (2018-2020)
 • Izvedba delavnic Obvladajmo anksioznost (2015-2016) 
 • Predsednica društva Vzgon od leta 2013 dalje
Delovne izkušnje v okviru rednih zaposlitev
 • Psihološko svetovanje in psihoterapija posameznikom, parom in družinam (2012-)
 • Vzgojno svetovanje (2012-)
 • Vodenje podporne skupine za starše (2018-)
 • Priprava in izvedba delavnic za osebe z motnjo v duševnem razvoju Usmerjeni pogovori o odnosih (2014-)
 • Priprava in izvedba preventivnih delavnic za OŠ in SŠ na temo čustev (2019-)
 • Priprava in izvedba strokovnga seminarja na temo vedenjskih težav otrok in mladostnikov v Vzgojnem zavodu Planina (2020)
 • Priprava in izvedba Izkustveno – edukativnih delavnic za starše in rejnike vedenjsko in čustveno težavnih otrok in mladostnikov (2018-2020)
 • Izvedba delavnic Obvladajmo anksioznost (2015-2016) 
 • Predsednica društva Vzgon od leta 2013 dalje

Valov ne moremo ustaviti, lahko pa se naučimo srfati čez njih.

Johan Kabat – Zinn

Alenka Rant

rantalenka@gmail.com

041 322 330

Izobrazba in usposabljanja
 • Univerzitetna diplomirana psihologinja (2004)
 • Certifikat EvroPsy – registrirana psihologinja z evropskim certifikatom za področje klinična in zdravstvena psihologija (2015)
 • Certifikat iz psihoterapije, smer Transakcijska Analiza  (Certificate Transactional Analyst – Psychotherapist; International Transactional  Analysis Academy)
 • Zaključeno usposabljanje iz vedenjske in kognitivno terapije II. stopnja 
 • Tečaj za učitelje čuječnosti – Mindfulness teaching training, (IPSA, 2014)
 • Usposabljanje iz terapije sprejemanja in predanosti – ACT for Beginners (Psychwire, 2020)
 • Nadaljevalno usposabljanje iz Terapije sprejemanja in predanosti  – ACT for Depression & Anxiety Disorders (Psychwire, 2021) 
 • Psihologija anksioznosti – koncepti in veščine tretje generacije kognitivno vedenjske terapije (Persona, 2022)
 • Pedagoško andragoška izobrazba (2007)
Strokovni izpit
 • Socialno varstvo 
 • Zdravstvo 
Delovne izkušnje v okviru društva Vzgon
 • Psihološko svetovanje in psihoterapija posameznikom, parom in družinam (od leta 2007 dalje)

 • Priprava in izvedba Izkustveno – edukativnih delavnic za rejnike in druge nadomestne starše (2018-2020)

 • Strokovno vodenje programov (od leta 2007 dalje)

Delovne izkušnje v okviru rednih in izrednih zaposlitev
 • Psiholog v Zdravstvenem domu Jesenice (od 2007 dalje)
 • Psihoterapija in psihološke storitve Alenka Rant S.P. (od 2010)
 • Izvajalka edukacijskih in psihosocialnih delavnic za voznike (od 2012 dalje)
 • Psiholog na centru za socialno delo Radovljica (2005 – 2006)

Andreja Jalen

andrejajalen@gmail.com 

Izobrazba in usposabljanja
 • Univerzitetna diplomirana psihologinja (1998)
 • Certifikat EvroPsy – registrirana psihologinja z evropskim certifikatom za področje izobraževanja (2015)
 • izobraževanje iz psihoterapije, smer integrativna psihoterapija (IPSA Inštitut za integrativno psihoterapijo in svetovanje, 2004-2008)
 • Usposabljanje iz terapije sprejemanja in predanosti – ACT for Beginners (Psychwire, 2020)
Strokovni izpit
 • Socialno varstvo 
 • Vzgoja in izobraževanje
Delovne izkušnje v okviru društva Vzgon

Psihološko svetovanje in psihoterapija posameznikom (od leta 2007 dalje)

Delovne izkušnje v okviru rednih in izrednih zaposlitev
 • Svetovalna delavka na Osnovni šoli Jakoba Aljaža Kranj (1998 – 2000)
 • Psihologinja Centra za socialno delo Radovljica (2001-2005)
 • Svetovalna delavka na Osnovni šoli Žirovnica (2006)
 • Izvajalka dodatne strokovne pomoči na  Osnovni šoli dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica (2007)
 • Svetovalna delavka in izvajalka dodatne strokovne pomoči na Osnovni šoli Toneta Čufarja Jesenice (od 2008 dalje) 
 • članica komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami (2007 – 2017)

Vanja Kališnik

info@vzgon.si

Izobrazba in usposabljanja
 • Diploma: univ. dipl. socialna delavka, Univerza Ljubljana, Fakulteta za socialno delo (2006)
 • Izobraževanje družinske mediacije, Center za mediacijo,PIC Ljubljana ( 2006)
 • Izobraževanje za koordinatorko obravnave v skupnosti, MDDSZ ( 2010)
 • Izobraževanje za zastopnika pravic oseb na področju duševnega zdravja, MDDSZ(2010)
 • Izobraževanje iz transkacijske analize, Center persona (2016)
Strokovni izpit
 • Socialno varstvo (1997)
Delovne izkušnje v okviru društva Vzgon
 • Psihološko svetovanje posameznikom, parom in družinam
 • Izvajanje šole za starše
 • Predsednica društva Vzgon od leta 2006-2008 
Druge delovne izkušnje
 • Izvajanje družinske mediacije, Občina Kranj
 • Prostovoljno izvajanje delavnic v Varni hiši Gorenjska
Delovne izkušnje v okviru rednih zaposlitev
 • CSD Tržič in CSD Radovljica, svetovalno delo v socialnem varstvu na področju partnerskega svetovanja, zaščite otrok, nasilja v družini, obravnave oseb s posebnimi potrebami in družinske mediacije
 • Centerkontura Ljubljana, rehabilitacijska svetovalka, vodenje programa socialna vključenost

Nina Pohar

n.pohar@gmail.com 

040 218 977

Izobrazba in usposabljanja
 • Diploma: univerzitetna diplomirana socialna delavka (2008)
 • Certifikat ECC (European Care Certificate) (2014)
 • Mediacija (2016)
 • Teach team tutor (2017)
Strokovni izpit
 • Socialno varstvo
 • ZUP
Delovne izkušnje v okviru društva Vzgon
 • Priprava in izvedba Izkustveno – edukativnih delavnic za rejnike in druge nadomestne starše (2018-2020)
 • Priprava in izvedba strokovnega seminarja na temo vedenjskih težav otrok in mladostnikov v Vzgojnem zavodu Planina (2020)
Delovne izkušnje v okviru rednih zaposlitev
 • CUDV Radovljica, delo v bivalni enoti (2008-2011), delo skupinskega habilitatorja (2011-2013), socialna delavka (2013-2019)
 • CSD Gorenjska (2019-)