031 391 357 ali 041 322 330 info@vzgon.si

VZGON – društvo za psihološko ravnovesje, kvalitetne odnose, uspešno vzgojo in ustvarjalnost

V društvu se združujemo strokovni in laični delavci z namenom nuditi pomoč posameznikom, družinam in skupinam pri vzpostavljanju, ohranjanju in izboljšanju kvalitete življenja v vseh obdobjih.

“Življenje je kot vožnja s kolesom. Da bi ohranili ravnotežje, se moramo premikati.”  ALBERT EINSTEIN

O društvu Vzgon

V letu 2007 smo ustanovili društvo Vzgon, s sedežem na Jesenicah. Delujemo v ožji in širši lokalni skupnosti, predvsem na področju zgornje Gorenjske.

Izvajamo psihološko svetovanje in psihoterapijo za odrasle posameznike, pare in družine.  Razvijamo in izvajamo izkustveno edukativne delavnice za različno populacijo in ustvarjalne delavnice za otroke in mladostnike. Pripravljamo in izvajamo predavanja in seminarje za strokovno in laično javnost.

Zaradi širšega družbenega pomena, ki ga ima naš program za prebivalce Zgornje Gorenjske, nam je Ministrstvo za delo družino socialne zadev in enake možnosti podelilo status društva v javnem interesu.

Naš program podpirajo: Občine Jesenice, Kranjska Gora, Bled in Radovljica, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, družbeno odgovorna podjetja z donacijami, podprete pa nas lahko tudi vi z donacijo dohodnine.

Psihološko svetovanje in psihoterapija

Psihološko svetovanje je namenjeno ljudem z običajnimi življenjskimi težavami kot so ločitve, vzgojni problemi, osebnostne krize, težave v delovnem okolju, učne težave in drugo.

Psihoterapija  je zdravljenje duševnih težav oz. motenj s psihoterapevtskimi metodami, ki jih izvaja usposobljen strokovnjak-psihoterapevt. Psihoterapevtski proces pomaga pri razumevanju, prepoznavanju in spreminjanju miselnih, vedenjskih in čustvenih vzorcev.

Delavnice in skupine

Izvajamo delavnice za različne ciljne skupine: za starše, ki se soočajo z vzgojnimi težavami; delavnice  za odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju; preventivne delavnice za osnovnošolce in srednješolce; delavnice čuječnosti; predavanja in delavnice za osebnostno rast in krepitev duševnega zdravja …

VAŠE SPOROČILO ZA NAS

3 + 12 =

POŠLJITE NAM SPOROČILO

2 + 4 =