Usmerjeni pogovori o odnosih za osebe s posebnimi potrebami

Delavnice Usmerjeni pogovori o odnosih je zasnovala izvajalka Verona Andreuzzi na podlagi večletnih izkušenj dela z osebami z motnjo v duševnem razvoju, poznavanju njihovih potreb, sposobnosti in delovnega okolja. 

Posamezni sklop delavnic zajema 8 srečanj na skupino, v kateri je predvidoma 8 udeležencev. Delavnice so zasnovane tako, da uporabniki aktivno sodelujejo pri izboru tem za delavnico (teme lahko predlagajo sami ali pa izberejo med ponujenimi), teme pa se nanašajo na medosebne odnose tako v domačem kot v delovnem oziroma šolskem okolju. Posamezna terapevtska delavnica poteka dve šolski uri, po delavnici pa glede na dogovor sledi individualna obravnava – uporabniki lahko sami izpostavijo, da imajo določen problem, ki bi ga radi zaupali in razrešili z voditeljico skupine na samem ali pa jih k individualnemu pogovoru povabi voditeljica, ko zazna določeno stisko. Drugi del delavnice (individualen pogovor) je bil zasnovan na podlagi preteklih izkušenj, saj se uporabniki pogosto znajdejo v osebni stiski, ki pa jo lažje zaupajo in razrešijo z osebo, ki ni neposredno vpletena v njihovo domače ali delovno obdobje. Na ta način se vzpostavljajo tudi kakovostnejši in pristnejši odnosi med posameznimi člani skupine, nastalo sproščeno vzdušje se pogosto prenese tudi neposredno v delovno oz. šolsko okolje. Poglobljeno delo s skupino in individualno delo s posameznikom pa zaposlenim v VDC-ju oz. šoli omogočita boljši vpogled v skupinsko dinamiko in posameznikove težave. S tem programom predstavljamo podporo delu Varstveno delovnega centra ali šole in tudi podporo družinskemu življenju.

Okvirne teme posameznih delavnic:

Prvi dve delavnici sta namenjeni spoznavanju udeležencev in voditeljice, vzpostavljanju varnega okolja, postavljanju pravil, ki jih bo potrebno spoštovati tekom srečanj in izboru prioritetnih tem. Pogosto v temu delu obravnavamo naslednje vaje: Diade, Hoja zaupanja, Predmeti kot jaz, …, udeleženci skupine se medsebojno povežejo, na dan pa začno prihajati zelo osebne teme.
Tretja in četrta delavnica pogosto vsebujeta vsebine, ki se nanašajo na osebni vrednostni sistem ter samozavest. V tem delu se dotaknemo tudi družinske dinamike, uporabniki pa se preizkusijo tudi v igri vlog, skozi katero se pogosto zrcali družinska problematika.
Peta in šesta delavnica zajemata temi družina in čustva v povezavi z delovnim oz. šolskim okoljem.
Zadnji dve delavnici pa sta namenjeni intimnosti in prijateljskim odnosom.

Teme delavnic se lahko na pobudo uporabnikov tudi spreminjajo.

Program predstavlja pomembno dopolnilo javnim državnim in občinskim programom za uporabnike z motnjo v duševnem razvoju, saj jim tovrstne delavnice in individualna terapevtska obravnava v sklopu javnih služb niso vedno dostopni, v okviru VDC-ja pa tovrstne delavnice in individualna obravnava pomeni nadstandardni program, ki pa ni zajet v osnovni program VDC-ja. V kolikor uporabnik potrebuje daljšo individualno obravnavo pa so čakalne vrste za vključitev v psihološko obravnavo znotraj javnih služb zelo dolge, preko našega glavnega programa pa uporabniku (v dogovoru s ključno osebo ali skrbnikom) lahko v primeru akutnih težav zagotovimo tudi takojšen prestop v glavni program Skupaj premagajmo stisko, v sklopu katerega nudimo individualno psihološko pomoč in svetovanje posameznikom v akutni stiski, vključitev v program pa je za socialno šibkejšo populacijo  brezplačna.