Skupaj premagajmo stisko

Program »SKUPAJ PREMAGAMO STISKO« izvajamo že od leta 2007.  Razvili smo ga z namenom, da bi na področju Zgornje Gorenjske svetovanje in psihoterapijo približali čim večjemu številu prebivalcev, predvsem pa tudi socialno šibkejši populaciji.
Program je namenjen vsem, ki zaradi osebne stiske potrebujejo strokovno psihološko  pomoč. Vključijo se lahko mladostniki, odrasli posamezniki, pari in družine, pa tudi starši, ki se srečujejo z vzgojnimi dilemami.
Sprva so bili ciljna populacija programa Skupaj premagajmo stisko, posamezniki s težavami z depresijo in anksioznostjo, ter njihovi svojci. Z vsakim letom delovanja pa se na nas obrača vse več posameznikov, ki doživljajo psihično stisko zaradi težkih življenjskih okoliščin, kot so npr. brezposelnost, neustrezni odnosi, nasilje v družini, soočanje z izgubo ali boleznijo. V takih akutnih psihičnih stiskah je pomembno, da je pomoč dostopna čim hitreje, zato je naš program pomembno dopolnilo javnim zdravstvenim ustanovam.

V okviru programa Skupaj premagajmo stisko smo od leta  2007 do 2012 izvajali psihološko svetovanje in psihoterapijo brezplačno. V letu 2013 smo zaradi pomanjkanja sredstev uvedli pravičen plačniški sistem, ki tudi v prihodnje omogoča svetovalne pogovore in psihoterapevtsko obravnavo socialno šibkejšim posameznikom in družinam, za katere je pomoč brezplačna.

Na nas se obračajo posamezniki, ki so za nas izvedeli po principu »dober glas se širi v deveto vas« ali pa so jim vključitev priporočili strokovni delavci Centra za socialno delo, strokovni delavci nevladnih organizacij kot sta Ozara in Zavod Jelša, v primeru depresivnih in anksioznih motenj pa vključitev priporočajo tudi posameznimi zdravniki splošne medicine in specialisti psihiatrije.
Vključitev v psihološko svetovanje ali psihoterapijo je prostovoljna odločitev posameznika. Strokovni delavci drugih služb (socialnih, zdravstvenih, nevladnih) od posameznika ne morejo zahtevati vključitev v našo obravnavo, lahko pa mu to svetujejo in ga podprejo, da bi sam zmogel sprejeti tako odločitev. Koncept našega svetovalnega in terapevtskega dela temelji na visoki stopnji zaupanja med klientom in terapevtom in ni namenjen podajanju ocen ali mnenj o posamezniku drugim strokovnim službam. V skladu z etičnim kodeksom podatke o posamezniku posredujemo pristojnim službam le v primeru, ko upravičeno sklepamo, da je ogroženo njihovo življenje ali življenje koga drugega.

Pri delu se zavedamo tudi svojih omejitev, zato v primeru, ko presodimo, da določen problem presega naše kompetence, posamezniku svetujemo, naj poišče drugo strokovno pomoč.

VZGON-SVETOVANJE IN PSIHOTERAPIJA