Program za žrtve nasilja

Program za žrtve nasilja je v pripravi in se trenutno še ne izvaja. Žrtve nasilja pa se kljub temu lahko obrnejo na nas v okviru programa skupaj premagajmo stisko.

Pomembne informacije o nasilju najdete v brošurah NasiljeNadZenskamiBrosura in NasiljeKajLahkoStorim in naslednjih straneh:
Prijava nasilja v družini
Policijska prepoved približevanja
Policijsko spremstvo žrtve nasilja v družini
Dejavnost policije ob vložitvi prijave
Kaj lahko kot žrtev naredim sam/-a ?
Pogosto zastavljena vprašanja
Posebna pravica: odškodnina države za žrtve nasilnih dejanj

Društva in druge nevladne organizacije ki izvajajo programe za preprečevanje nasilja v družini:
varna hiša gorenjske in materinski dom gorenjske
društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja
društvo Ključ – center za boj proti trgovini z ljudmi
društvo za nenasilno komunikacijo
društvo-ženska svetovalnica
zavod EMMA
amnesty internacional
združenje proti spolnemu zlorabljanju