Program za povzročitelje nasilnih dejanj

Edukacijske delavnice za povzročitelje nasilnih dejanj so v pripravi in se še ne izvajajo.
Če imate težave z nasilnim vedenjem  se kljub temu lahko obrnete na nas.  Svetovali vam bomo v okviru programa skupaj premagajmo stisko.

Pomoč najdete tudi v društvo za nenasilno komunikacijo.