Izkustveno-edukativne delavnice za starše vedenjsko in čustveno težavnih otrok in mladostnikov

Starši se ob vedenjsko in čustveno zahtevnem otroku/mladostniku pogosto čutijo nemočne, neslišane in nerazumljene. Njihove izkušnje pogosto zaznamuje sram in nezadovoljstvo, kar še dodatno vpliva na vedenja otroka/mladostnika. V sklopu delavnic starši spoznajo kaj vedenjske težave so ter kako v konkretnih primerih ravnati.

Udeleženci se spoznajo s temelji teorije navezanosti. Tekom delavnic se osredotočamo na tehnike za spodbujanje pozitivnega vedenja, na pomen jasne in natančne komunikacije ter na postavljanje meja, ki otroku/mladostniku zagotavljajo temeljni okvir varnosti. Delavnice so podkrepljene z vajami za boljše razumevanje vedenja, tudi njihovega lastnega, saj starši tako lažje preusmerijo, ublažijo in umirijo izzivalno vedenje. Starši imajo priliko izpostaviti tudi konkretne primere, ki jih skupaj raziščemo in poiščemo vzdrževalne dejavnike, ki vedenje utrjujejo ter pripravimo načrt.

Delavnice se izvajajo v majhnih skupinah, do 12 udeležencev in so izrazito izkustveno naravnane. Posamezna srečanja zajemajo kratka interaktivna predavanja, pogovore, delo v parih in skupinah, igro vlog, ogled video vsebin.

Izvajanje delavnic omogoča Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, izvajajo se dvakrat letno (2018, 2019, 2020) in so za udeležence brezplačne.

Delavnice sta oblikovali in jih izvajata Verona Šuštar, zakonska in družinska terapevtka z dolgoletnimi izkušnjami na področju dela z mladimi z vedenjskimi in čustvenimi težavami ter Nina Pohar, uni. dipl. socialna delavka, mediatorka.  Za več informacij in prijavo lahko pokličete na  tel. številko 031 391 357 (Verona Šuštar).