Izkustveno-edukativne delavnice za rejnike in druge nadomestne starše

Delavnice  je oblikovala psihologinja Alenka Rant, ki svoje več letne izkušnje, ki jih je pridobila kot izvajalka rejniške dejavnosti združuje s teorijo navezanosti, transakcijsko analizo, medosebno nevrobiologijo in čuječnostjo.

Četudi se rejniki trudijo narediti vse, kar je v njihovi moči, lahko ostaja življenjska izkušnja iz otrokove primarne družine  (izguba staršev, zanemarjanje, zloraba…) tako močna, da lahko vedno znova ogrozi utečen in varen ritem rejniške družine. Intuitivno starševsko ravnanje v rejništvu pogosto ne zadošča ali je celo neustrezno, zato rejniki za kvalitetno izvajanje rejniške dejavnosti potrebujejo ustrezno znanje in veščine.

Udeleženci pridobijo znanja, ki krepijo terapevtsko naravnanost, občutljivejše in bolj empatične odzive na tista otrokova vedenja, ki so sicer težko razumljiva, se zdijo nesprejemljiva in netolerantna.

Rdeča nit posameznih srečanj izkustveno-edukativnih delavnic so vaje čuječnosti, katerih namen je zniževanje starševskega stresa in spodbujanje čuječega starševstva.

Delavnice se izvajajo v majhnih skupinah, do 12 udeležencev in so izrazito izkustveno naravnane. Posamezna srečanja zajemajo kratka interaktivna predavanja, pogovore, delo v parih in skupinah, ogled video vsebin.

Izvajanje delavnic omogoča Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, izvajajo se enkrat letno (2018, 2019, 2020) in so za udeležence brezplačne.

Za več informacij lahko pokličete na številko 041 322 330 (Alenka Rant).