031 391 357 ali 041 322 330 info@vzgon.si

Delavnice in skupine

Izkustveno-edukativne delavnice za krepitev starševskih kompetenc

Delavnice so namenjene staršem in skrbnikom otrok in mladostnikov z vedenjskimi in čustvenimi težavami
ter staršem in skrbnikom, ki bi radi pridobili starševske kompetence za reševanje vzgojnih
izzivov.

Izkustveno edukativne delavnice za rejnike in druge nadomestne starše

Delavnice so namenjene rejnikom in skrbnikom otrok in mladostnikov z vedenjskimi in čustvenimi težavami ter drugim nadomestnim staršem, ki bi radi pridobili starševske kompetence za reševanje vzgojnih izzivov.

Program za osebe s posebnimi potrebami

Program zajema delavnice za odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju Usmerjeni pogovori o odnosih ter individualno svetovanje osebam z motnjo v duševnem razvoju, njihovim svojcem ter staršem otrok s posebnimi potrebami.

Preventivne delavnice za osnovnošolce in srednješolce na temo čustev

Izkustveno – edukativna delavnica v obsegu ene ali dveh pedagoških ur zajemna osnovno edukacijo o vlogi in pomenu čustev, ki je podkrepljena z igro vlog.

Seminarji za strokovne delavce na temo vedenjskih in čustvenih težav otrok in mladostnikov

Za informacije in ponudbo nas kontaktirajte.

Predavanja na temo vzgoje otrok

Za informacije in ponudbo nas kontaktirajte.

Podpora družini na domu pri vzpostavljanju hišnega reda in učenju delovnih navad (dom, šola)

Za informacije in ponudbo nas kontaktirajte.

Socialno-ustvarjalne delavnice

Za informacije in ponudbo nas kontaktirajte.

Predavanja in delavnice za osebnostno rast – krepitev duševnega zdravja

Društvo Vzgon kot projektni partner sodeluje v okviru projekta LAS GK, operacije Socialno vključevanje starejših in mladih, ki je sofinanciran z nepovratnimi sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj.V okviru tega projekta izvajamo Predavanja in delavnice za osebnostno rast – krepitev duševnega zdravja, naša ciljna skupina pa so predvsem mladi, katere želimo spodbuditi k socialnemu vključevanju, s pomočjo izvedenih delavnic pa želimo pri njih doseči razvoj socialnih in funkcionalnih kompetenc.