031 391 357 ali 041 322 330 info@vzgon.si

Cenik

za psihološko svetovanje in psihoterapijo

Redne cene

Individualno svetovanje in psihoterapija

50 minut

50 €

Partnerska in družinska terapija

90 minut

70 €

Subvencionirane cene

Za občane občin Jesenice, Kranjska Gora in Bled

Individualno svetovanje in psihoterapija

50 minut

30 €

Partnerska in družinska terapija

90 minut

40 €

Vsi socialno ogroženi občani zgoraj naštetih občin se v terapevtsko obravnavo vključijo brezplačno ali s simboličnim prispevkom. Tudi posameznikom, ki niso socialno ogroženi, so pa v trenutni finančni stiski, subvencionirano ceno dodatno lahko prilagodimo njihovim dejanskim zmožnostim. 

Subvencionirane cene zagotavljamo s pomočjo donacij in sredstev zbranih na razpisih. Število ur, ki jih letno lahko izvedemo brezplačno ali po subvencioniranih cenah je odvisno od višine zbranih  sredstev. Če želite podpreti naše delovanje nam tudi vi lahko namenite del dohodnine.