Socialno-ustvarjalne delavnice (izvajanje od 2009 do 2013)

Barbara Ravnik
Barbara Ravnik

 

Avtorica in izvajalka socialno-ustvarjalnih delavnic za otroke in za družine je BARBARA RAVNIKučiteljica razrednega pouka, zaposlena na Osnovni šoli Poldeta Stražišarja.

Barbara čuti svoje poslanstvo tako pri delu z otroki kot tudi pri umetniškem izražanju. S snovanjem in izvajanjem delavnic za otroke pa to svoje dvojno poslanstvo optimalno izpolnjuje, zaradi česar čuti veliko radosti. Vsaka njena delavnica je posebna, drugačna, inovativna …

Otroci občutijo žar, s katerim Barbara vodi delavnice in se jih z velikim veseljem udeležujejo. V vsakem od njih zna Barbara prebuditi tisto najboljše. Otroke ima rada, jih sprejema in spoštuje takšne kot so, pri tem pa jih spodbuja, da bi se takega sprejemanja drugih naučili tudi sami.
Ko otroke vprašamo, zakaj radi pridejo na delavnice, velikokrat odgovorijo: »Zaradi Barbare!«

Zloženka Barbara-Ustvarjalno socialne delavnice

Barbara je  z  namenom spodbujanja otrok in družin k skrbi za zdrav osebnostni razvoj ter kvalitetne odnose razvila »Socialno – ustvarjalne delavnice za osebnostno rast otrok« Zasnova teh inovativnih socialno-ustvarjalnih delavnic temelji na dejstvu, da je za otroka poleg ustvarjalnosti še veliko večjega pomena čustven in socialni razvoj s posebnim poudarkom na spodbujanju osebnostne rasti  ter krepitvi pozitivne samopodobe. Udeleženci skozi delavnice spoznavajo sebe, izboljšajo komunikacijo, se urijo v socialnih veščinah, vse to pa pripomore k zmanjševanju osebnih stisk.  V štirih letih se je izoblikovalo več interesnih skupin:

Ustvarjalne delavnice za vzgojno-izobraževalne ustanove

V program so vključeni učenci od 1. do 5. razreda določenih osnovnih šol Občin Jesenice in Kranjska Gora. Že od samega začetka zelo uspešno sodelujemo z Osnovno šolo Prežihovega Voranca Jesenice, Osnovno šolo Poldeta Stražišarja Jesenice, Osnovno šolo 16. decembra Mojstrana ter Osnovno šolo Josipa Vandota Kranjska Gora. Zaradi pozitivnih rezultatov, ki jih dosegamo z delavnicami, nas pedagoški delavci izobraževalnih ustanov vsako leto znova povabijo k sodelovanju. V letu 2012 smo na pobudo pedagoških delavcev delavnice prvič izvedli tudi v vrtcu Osnovne šole 16. decembra Mojstrana.

Ustvarjalne delavnice za družine

Da sledimo glavnemu namenu – spodbujanju družin k aktivnemu preživljanju prostega časa in skrbi za zdrav osebnostni razvoj tako otrok kot tudi staršev – izvajamo svojevrstne socialno-ustvarjalne delavnice, ki so namenjene otrokom od 6. leta naprej. Pogosto se otrokom pridružijo tudi njihovi starši, stari starši in drugi sorodniki. Gre predvsem za tiste starše in njihove otroke, ki se zavedajo, kako pomemben je kvaliteten odnos med člani družine, tako zanje kot za zdrav razvoj njihovih otrok.

Ustvarjalne delavnice počitniške aktivnosti

Veliko mladih družin, ki imajo otroke v prvi triadi devetletke, je v stiski, saj med počitnicami (poletne, prvomajske, jesenske, novoletne …) ne morejo najti varstva za dopoldanski čas. Zato v okviru programa nudimo večdnevne tematske sklope ustvarjalnih delavnic. Delavnice so zasnovane tako, da so – poleg tega, da nudijo varstvo in kvalitetno preživljanje prostega časa – tudi poučne. Otrok se seznanja z različnimi likovnimi tehnikami in tehničnimi pristopi, osvaja pa tudi družboslovna (zgodovina, etnologija) in naravoslovna (biologija) znanja. En del delavnice je vedno namenjen razvijanju socialne igre. V času tovrstnih delavnic je na svojevrsten način poskrbljeno tudi za prehrano. Vsak udeleženec prinese s seboj svojo malico, ki pa jo »prispeva« na skupinsko jedilno mizo. Otroci si postrežejo malico po svojem lastnem izboru glede na ponudbo, s tem pa se krepi pripravljenost za deljenje, okušanje novih kulinaričnih doživetij ipd.

Ustvarjalne delavnice za najstnike

Za potrebe najstnikov med 10. in 15. letom smo zasnovali socialno–ustvarjalne delavnice, katerih se udeležujejo zgolj mladostniki. Pri tem smo upoštevali, da je najstnik v tem obdobju še posebej občutljiv in nezaupljiv do starejših. Preko ustvarjalnosti se izoblikuje posebno vzdušje, ki najstnikom omogoča, da se sprostijo in odprejo. Program ter metode dela se oblikujejo v sodelovanju z mladostniki. Poseben poudarek delavnic je namenjen empatiji, sprejemanju drugačnosti ter zviševanju tolerance posameznika.