031 391 357 ali 931 322 330 info@vzgon.si

Socialno-ustvarjalne delavnice (izvajanje od 2009 do 2013)

  Avtorica in izvajalka socialno-ustvarjalnih delavnic za otroke in za družine je BARBARA RAVNIK, učiteljica razrednega pouka, zaposlena na Osnovni šoli Poldeta Stražišarja. Barbara čuti svoje poslanstvo tako pri delu z otroki kot tudi pri umetniškem izražanju. S...