031 391 357 ali 931 322 330 info@vzgon.si

V okviru program »SOKRAT IN DRUŽINA« smo od leta 2009 do 2011 izvajali: individualna pomoč ob psihični stiski (skupaj premagajmo stisko), partnersko in družinsko svetovanje, socialno ustvarjalne delavnice za otroke in mladostnike, medgeneracijske socialno ustvarjalne delavnice, počitniške delavnice, učno pomoč, varstvo otok, psihosocialne delavnice v varni hiši Gorenjske in tematska predavanja za mladostnike v okoliških srednjih šolah. Program so sofinancirali ministrstva za delo družino in socialne zadeve, občina Jesenice in občina Kranjska gora.

Izvajalci strokovnih aktivnosti: Barbara Ravnik, Veronika Repinc Bajrič,  Alenka Rant, Vanja Kališnik, Slavica Marič
Laični delavci: Mojca Misir, Klara Ravnik, Marika Ravnik, Ana Vrtačnik; Tomaž Rant
Organizacija : Ksenja Šest

V letih 2012 in 2013 smo zaradi pomanjkanja sredstev izvajanje programa omejili na tri aktivnosti (socialno-ustvarjalne delavnice, individualna pomoč ob psihični stiski, ter partnersko in družinsko svetovanje).