031 391 357 ali 931 322 330 info@vzgon.si

Društvo za psihološko ravnovesje, kvalitetne odnose, uspešno vzgojo in ustvarjalnost

V društvu se združujemo strokovni in laični delavci z namenom nuditi pomoč posameznikom, družinam in skupinam pri vzpostavljanju, ohranjanju in izboljšanju kvalitete življenja v vseh obdobjih.

O društvu Vzgon

V letu 2007 smo ustanovili društvo Vzgon – društvo za psihološko ravnovesje, kvalitetne odnose, uspešno vzgojo in ustvarjalnost, s sedežem na Jesenicah. V društvu se združujemo strokovni in laični delavci z namenom nuditi pomoč posameznikom, družinam in skupinam pri vzpostavljanju, ohranjanju in izboljšanju kvalitete življenja v vseh obdobjih.

Zaradi širšega družbenega pomena, ki ga ima naš program za prebivalce Zgornje Gorenjske, nam je Ministrstvo za delo družino in socialne zadeva podelilo status društva v javnem interesu.

Naš program podpirajo: Občine Jesenice, Kranjska Gora, Bled in Radovljica, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, družbeno odgovorna podjetja z donacijami, podprete pa nas lahko tudi vi z donacijo dohodnine.

V društvu se združujemo strokovni in laični delavci z namenom nuditi pomoč posameznikom, družinam in skupinam pri vzpostavljanju, ohranjanju in izboljšanju kvalitete življenja v vseh obdobjih.

Dr. Anderson

Psihološko svetovanje in psihoterapija

Namenjeno ljudem z običajnimi življenjskimi težavami kot so ločitve, vzgojni problemi, osebnostne krize, težave v delovnem okolju, učne težave in drugo.

Delavnice in skupine

Namenjeno ljudem z običajnimi življenjskimi težavami kot so ločitve, vzgojni problemi, osebnostne krize, težave v delovnem okolju, učne težave in drugo.

O društvu Vzgon

V letu 2007 smo ustanovili društvo Vzgon – društvo za psihološko ravnovesje, kvalitetne odnose, uspešno vzgojo in ustvarjalnost, s sedežem na Jesenicah. V društvu se združujemo strokovni in laični delavci z namenom nuditi pomoč posameznikom, družinam in skupinam pri vzpostavljanju, ohranjanju in izboljšanju kvalitete življenja v vseh obdobjih. 

Zaradi širšega družbenega pomena, ki ga ima naš program za prebivalce Zgornje Gorenjske, nam je Ministrstvo za delo družino in socialne zadeva podelilo status društva v javnem interesu.

Naš program podpirajo: Občine Jesenice, Kranjska Gora, Bled in Radovljica, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, družbeno odgovorna podjetja z donacijami, podprete pa nas lahko tudi vi z donacijo dohodnine (klik).

Zadnji članki

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

delavnice OBVLADAJMO ANKSIOZNOST

V soboto 22.3. 2014 bomo pričeli z izvajanjem delavnice  OBVLADAJMO ANKSIOZNOST. Prijavite se lahko preko telefona na številki 031 391357 ali po  elektronski pošti: verona6@gmail.com

Socialno-ustvarjalne delavnice (izvajanje od 2009 do 2013)

  Avtorica in izvajalka socialno-ustvarjalnih delavnic za otroke in za družine je BARBARA RAVNIK, učiteljica razrednega pouka, zaposlena na Osnovni šoli Poldeta Stražišarja. Barbara čuti svoje poslanstvo tako pri delu z otroki kot tudi pri umetniškem izražanju. S...

Program »SOKRAT IN DRUŽINA« (od 2009 do 2011)

V okviru program »SOKRAT IN DRUŽINA« smo od leta 2009 do 2011 izvajali: individualna pomoč ob psihični stiski (skupaj premagajmo stisko), partnersko in družinsko svetovanje, socialno ustvarjalne delavnice za otroke in mladostnike, medgeneracijske socialno ustvarjalne...

Stopite v kontakt

Veronika Šuštar

info@vzgon.si
verona6@gmail.com
031 391 357

 

Alenka Rant

rantalenka@gmail.com
041 322 330

 

Andreja Jalen

andrejajalen@gmail.com